Català Español
Portada > domiciliació bancària

domiciliació bancària

Aquest formulari permet introduïr les dades bancàries per la domiciliació d'un donatiu puntual o periòdic.

És obligatori emplenar els camps marcats amb un asterisc (*).

Nom i cognoms *

Nom i cognoms de la persona que fa el donatiu.

NIF *

NIF. No oblideu la lletra final.

Escriu-lo sense punts ni guions.
Domicili *

Important per rebre les nostres comunicacions.

Codi Postal *
Població *

Important per rebre els nostres comunicats postals.

Província *

Important per rebre els nostres comunicats postals

Telèfon
Correu electrònic

Fonamental per estar comunicat al dia

Quantitat (€) *
Periodicitat *
Titular del compte

Nom de la persona titular del compte bancari

Banc o caixa
Adreça entitat bancària
Codi postal del Banc o Caixa
Poblacio del Banc o Caixa
Província del Banc o Caixa
Entitat *
Oficina *
Digit de control *
Número de compte *
Observacions

Qualsevol comentari que volgui fer

GestorDeContinguts.cat