Català Español
Portada > Projectes realitzats > Projectes realitzats a Moçambic > Construcció i equipament de l'Escola d'Ensenyament Primari de Segon Grau. Barri d'Albacine, Maputo

Construcció i equipament de l'Escola d'Ensenyament Primari de Segon Grau. Barri d'Albacine, Maputo

Any 1998

Al barri d'Albacine hi ha una escola estatal d'ensenyament primari de 1r grau.

Al barri d' As Mahotas hi ha tres escoles de primària però només una, la d'Hitakula, oferta ensenyament primari de segon grau i no disposa de places per a tothom.

Any 2000

Vistes les dificultats que tenen els nens i les nenes del barri per continuar els estudis d'ensenyament primari de 2n grau, s'inicia la construcció de 4 aules destinades a la 6a classe.

Any 2001

Es construeixen 4 aules més per a la 7a classe i dos pavellons: un amb la direcció, la sala de mestres i la secretaria i un altre amb sanitaris.

Es perfora un pou d’aigua i s'hi instal.la un antic molí de vent procedent de l'escola d'Hitakula de Mahotas, que ja disposa d'electricitat.

Any 2005

L'antic molí de vent s'ha fet malbé.  Aprofitem l'ocasió per:

  • dotar l'escola d’electricitat; això permetrà millorar les condicions de treball dels nens i les nenes que fan torn de tarda i aprofitar les aules a la nit per fer alfabetització d'adults.
  • aprofundir el pou i dotar-lo amb una bomba d'aigua elèctrica; la sequera que pateix la zona des de fa uns anys fa que, per trobar aigua, se n'hagi d'augmentar la profunditat.
  • construir un camp d'esports; el Ministeri d'Educació de Moçambic no assigna professors/professores d'Educació Física si l'escola no disposa de camp d'esports.

Construir un mur de protecció al voltant de les instal·lacions.

GestorDeContinguts.cat