Català Español
Portada > Projectes realitzats > Projectes realitzats a Txad > Cooperativa Esperance de Kélo

Cooperativa Esperance de Kélo

(c) ADANE - Fitxa de projecte
País:
Txad
Localitat: Kélo Promotor:
ADANE-Barcelona i ADANE-Cantabria

Denominació del projecte: Posada en marxa de la Cooperativa Espoir/Esperance de Kélo

  Cost final:

222.710 €

Finançament: Govern de Cantabria - Ajuntament de Medio Cudeyo - Ajuntament de Santoña - Ajuntament de Torrelavega - AIRUN-Infrastructura i exposicions - Seguros Atocha - Escola Guinardó SCCL
Data d'inici:
2008
Data final:
2010
Situació actual:
Acabat

Amb aquest projecte volem donar suport a la iniciativa de 979 persones (307 homes i 672 dones) que organitzats en 28 agrupacions ens han demanat suport per a dissenyar i posar en funcionament diverses activitats agrícoles, ramaderes i comercials i crear una Cooperativa Agroalimentària Comunitària, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida –especialment la situació alimentària- i reforçar el teixit associatiu de la població de la regió de la Tandjilé Ouest.La iniciativa sorgeix després d’una llarga feina de reflexió al voltant de la responsabilitat i l’autosuficiència, que s’inicia l’any 2006.

Al 2007 es tracta el tema des d’un altre angle i se l’anomena “La corresponsabilitat”. No n’hi ha prou en avançar cap a la independència econòmica de les infraestructures pròpies. S’entén aquesta independència econòmica com a conseqüència de la iniciativa, la implicació, la responsabilitat i el compromís de cada individu en les actuacions comunitàries, sense limitar-se només a demanar.

L’any 2008, ja en el marc del nou Centre Sociocultural de Saint Cyrille, els representants de 28 agrupacions es reuneixen per grups lingüístics i presenten possibles activitats generadores d’ingressos que són analitzades entre totes i tots. Les activitats triades finalment són aquestes:

  • 19 hectàrees de cultius diversos en terrenys propis o llogats, la producció serà emmagatzemada fins al moment més favorable per vendre
  • construcció de 3 molins amb magatzem: activitat que genera ingressos però que beneficia fonamentalment les dones facilitant la mòlta del cereal, disminuint el treball físic i acostant-los el molí a la vila
  • plantació de 440 fruiters que donaran un benefici fix a mig termini (4 a 5 anys)
  • compra de 3 parelles de bous, 3 carros i 3 aradaes que facilitaran el treball en els seus propis camps, permetent cultivar més; també donaran rendiment perquè es llogaran a altres veïns i perquè possibiliten el transport de mercaderies variades: gra, maons, etc.
  • compra d'un estoc de 930 sacs de cereal; una part serà comprada directament als productors i uns 250 està previst que es produeixin a les 19 hectàrees conreades; es vendran en el moment oportú per obtenir beneficis. Aquesta activitat, a mig termini, també s'espera que incideixi en la baixada del preu del cereal al mercat
  • posada en marxa d'un taller de costura, tintat de teles i brodat iniciat ja per un grup de dones.
  • atorgament d'una petita quantitat en crèdit per a un altre grup format exclusivament per dones que volen iniciar una activitat comercial.
  • fabricació de maons cuits; activitat tradicional amb la qual pretenem millorar la qualitat dels maons i, alhora, generar ingressos.
GestorDeContinguts.cat