Català Español
Portada > Què es ADANE?

Què es ADANE?

Llocs on treballa ADANE

ADANE (Amics per al Desenvolupament a l'Àfrica Negra) és un conjunt d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) que sota aquest nom col·laboren en projectes de desenvolupament que es duen a terme al continent africà i que tenen caràcter social, educatiu, sanitari, formatiu o un altre, sempre en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Cada ADANE és una associació autònoma i independent de la resta. Cada una té personalitat jurídica i estatuts propis; gestiona els seus recursos, decideix les seves actuacions i estableix relacions amb altres entitats i administracions. Comparteixen, però, diferents projectes en què participen conjuntament de forma coordinada i solidària, actuant com a intermediaris entre les persones o entitats que aporten donatius o ajudes econòmiques i els destinataris de les esmentades ajudes, sense cap afany de lucre.

Totes les ADANE estan formades íntegrament per voluntaris i voluntàries que, a través de la seva junta directiva i els seus òrgans de gestió, participen activament en el funcionament de les ONGD decidint i coordinant les accions de sensibilització, la sol licitud de subvencions i l'execució de projectes.

GestorDeContinguts.cat