Català Español
Portada > Projectes realitzats > Altres projectes realitzats

Altres projectes realitzats

ADANE centra els seus esforços en diferents àmbits d’actuació relacionats amb Àfrica.

Alguns d’aquests projectes no es centren en actuacions sobre el terreny, sinó en donar a conèixer la realitat del continent africà, fent servir la xarxa per difondre coneixement.

D’altres projectes tenen un abast més ampli que el d’un únic país, centrant l’actuació a l’Àfrica Occidental.

GestorDeContinguts.cat