Català Español
Portada > Projectes realitzats > Projectes realitzats a Txad > Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de la Immaculada (UCECI)

Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de la Immaculada (UCECI)

(c) ADANE    -    Fitxa de projecte
País:
Txad           
Localitat:
Vàries           
Promotor:
ADANE-Cantabria, ADANE-Barcelona i BELACD de Laï

Denominació del projecte: Creació de la Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de la Immaculada

  Cost final:

150.000 €

Finançament:
Caja de Ahorros Immaculada de Zaragoza - AIRUN-Infrastructura i Exposicions
Data inici:
2007
Data final:
Situació actual:
Iniciat.

El projecte “Union de Caisses d'Épargne et de Crédit de l’Immaculée (UCECI) - Unió de Caixes d'Estalvi i Crèdit de la Immaculada ”, impulsat per la ONGD txadiana BELACD té l'objectiu final de posar en marxa una xarxa de 10 caixes a la regió de La Tandjilé.

L'any 2007, Raquel col·labora en la posada en marxa de les tres primeres caixes -situades a les ciutats de Laï, Béré i Kélo. Les caixes estan destinades únicament a l'estalvi ja que es busca que la població es familiaritzi amb el concepte d'estalvi gestionat.

Posteriorment, es posa en marxa un sistema de transferències que permet a la població enviar diners d'un lloc a un altre sense haver de desplaçar-se. Per entendre la importància d'aquest projecte, cal saber que la ciutat més propera que disposa de banc és Moundou, que està situada a més d'un centenar de quilòmetres d'aquestes poblacions. Així, fins ara, la gent només podia guardar els estalvis a casa, tot i que sovint els fossin robats o poguessin desaparèixer a causa d'una inundació o sota l'efecte de les rates o els tèrmits. L'alternativa per a guardar-los o per disposar de diners en efectiu suposava desplaçar-se fins a Moundou per unes carreteres o camins literalment impracticables en època de pluges, amb escassos mitjans de transport i amb el risc afegit de poder ser assaltat.

L'any 2008, Manu i Mariu fan una auditoria i supervisen el funcionament d'aquestes tres caixes després d'un any de funcionament. Posteriorment, analitzen i opinen sobre la viabilitat d'iniciar l'oferta de microcrèdits, tot definint possibles clients, prioritats, mecanismes d'atorgament, productes... També s'ocupen de seleccionar i formar el personal d'aquestes entitats per tal que siguin els mateixos txadians i txadianes els que gestionin autònomament els seus recursos.

L'any 2009, Javi i Sara fan una nova auditoria i les caixes comencen a atorgar microcrèdits.

Els microcrèdits són petits préstecs adaptats a les característiques del lloc on es concedeixen i adaptats als beneficiaris. Amb els interessos, es generen fons destinats a aconseguir que les caixes arribin a ser autosuficients, sense dependència d'ajudes externes, i a atorgar nous préstecs. Això també en permetrà l'expansió a altres poblacions de la zona. Gràcies als microcrèdits, persones excloses dels serveis financers oficials poden optar a petites ajudes que els permeten millorar els seus negocis o activitats i el benestar de les seves famílies.

Ja s'ha posat en marxa el crèdit escolar que pretén donar suport a l'escolarització i impulsar l'ensenyament secundari. En aquesta etapa, les matrícules s'abonen anualment i són més cares. Amb aquests microcrèdits es vol afavorir que aquelles famílies que tenen més d'un fill o filla en edat escolar puguin fer front a aquests pagaments i puguin donar continuïtat a l'escolarització d'infants i joves.

També s'ha iniciat el crèdit al petit comerç orientat a incentivar i impulsar nous negocis, a desenvolupar la capacitat emprenedora de la població i a millorar les condicions de vida dels comerciants actuals. Amb aquests microcrèdits es vol donar suport -principalment- a les dones, que habitualment mostren una bona capacitat de gestió, però que difícilment tenen la possibilitat d'accedir a ajudes.

Està igualment previst atorgar crèdits agrícoles destinats a les agrupacions que treballen en aquest àmbit.

Certament, la gent està molt satisfeta i molt orgullosa del projecte i està mostrant una molt bona capacitat d'estalvi. Fins ara, no hi ha hagut cap cas de no pagament, en cap de les tres caixes que atorguen microcrèdits.

Ja estan en funcionament les caixes de Baktchoro, Deressia i Guidarí.

GestorDeContinguts.cat